top of page

ŞİRKETLERE HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Şirketler faaliyet alanlarına göre farklı sektörlerde hizmet vermektedir. Tüzel kişilerin hukuk önünde aksi bir durumla karşılaşmaması ve atılan adımların sağlamlaştırılması için hukuki danışmanlık ihtiyacı bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kuarlaw olarak şirketlerin faaliyetlerinin hukuki uygunluğu ve yaşanılacak sorunların önüne geçmek için tüzel kişiliğe haiz şirketlere deneyimli kadromuzla hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Kuarlaw şirket danışmanlığı

Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesine göre;

"Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. " Bu doğrultuda hukuk büromuz olarak siz değerli müvekkillerimizin danışmanlık hizmetlerini sorun yaşamamanız adına gerçekleştiriyoruz. 

Büromuzla yapılacak görüşmeler neticesinde şirketlerin faaliyetlerine uygun düştüğü ölçüde:

- Sözel ve yazılı olarak sorulara cevap verme,

- Yapılan veya yapılacak sözleşmeleri inceleme,

- Sözleşme hazırlama,

- Şirket müşterilerine hizmet verme,

- İhtarnameleri ve cevaplarınızı düzenlemek,

- Arabuluculuk toplantılarına katılmak,

- Şirket ve müşteri toplantılara katılma,

- KVKK'ya uygunluğu sağlama, hizmetlerimizi şirket danışmanlığı olarak siz değerli müvekkillerimize sunuyoruz. 

Şirketlere hukuk danışmanlığı için prensiplerimiz; stratejik, hızlı, etkin,  çözüm ve sonuç odaklı olarak hizmetlerimizi yerine getirilmesidir.

Ticari çalışmalarınızı yürüttüğünüz şirketiniz için sürekli hukuk danışmanlığı hizmeti almak; ortaya çıkabilecek problemleri oluşmadan büyük ölçüde ortadan kaldırma amaçlıdır. Böylece tüzel kişi yetkilileri bir yandan hukuki açıdan yeni gelişmeleri öğrenmekte, size özel hazırlanmış avantajlı sözleşme maddeleriyle işlerini yapabilmekte, diğer yandan da hatalı sözleşmelerden kaynaklanan maddi - manevi tazminatları ödeme ve dava açılması riskini ortadan kaldırmaktadır.

bottom of page